UCHWAŁA NR 1/2020*

KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 06 kwietnia 2020 r.

Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, uchwala, co następuje:

 

Komitet Nauk Prawnych PAN wielokrotnie zabierał głos w sprawach, które dotyczą podstaw funkcjonowania, zasad i wartości państwa prawa. Zwracał uwagę na niebezpieczeństwa związane z naruszaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prawa unijnego oraz międzynarodowego.

Dziś, w obliczu historycznego, globalnego wyzwania dla rządów i społeczeństw, przyjmowane są rozwiązania mające łagodzić niebezpieczeństwa i skutki wywołane przez pandemię COVID19. Rozwiązania te nieuchronnie ingerują w istotę wolności i praw człowieka. Daleko wykraczają one poza to, co jest zwykłym sposobem funkcjonowania społeczeństwa oraz państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewidziała stosowne nadzwyczajne instrumenty - jednak organy państwa z nich nie korzystają. Wprowadza się w to miejsce, nieproporcjonalnie, kolejne ograniczenia wolności i praw jednostek. A efektywnie działające środki ochrony praw człowieka nie istnieją. Obawy i zastrzeżenia dotyczą zakresu, czasu stosowania tych rozwiązań, a także rzeczywistych intencji ustawodawcy.

Walka z zagrożeniem dla życia i zdrowia obywateli trwa w Polsce równolegle z przygotowaniami do wyborów. Szerząca się pandemia niweczy możliwość realizacji kalendarza wyborczego. Jednocześnie wprowadza się - sukcesywnie i chaotycznie - zmiany w samym prawie wyborczym, w sposób nielicujący z powagą sytuacji i powagą kluczowej dla demokracji instytucji wyborów.

Troska o wspólne dobro, a także o rozumne, jak również efektywne i proporcjonalnie działające prawo, skłania Komitet Nauk Prawnych PAN do podjęcia zdecydowanego apelu o niezwłoczne doprowadzenie do stanu zgodności z Konstytucją RP, poprzez wprowadzenie właściwych, przewidzianych w niej, odpowiednich do sytuacji nadzwyczajnychśrodków.

 


* Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 w związku z § 5 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2012 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W głosowaniu udział wzięły 32 osoby.
Za przyjęciem uchwały oddano 30 głosów.
Przeciwko przyjęciu uchwały głosowała 1 osoba.
Głosów wstrzymujących się oddano 1.