Przewodniczący: Marek Zubik

Zastępcy przewodniczącego: Ewa Bagińska, Krystyna Chojnicka

Członkowie Prezydium: Ryszard Mojak, Andrzej Szmyt, Franciszek Longchamps de Berier, Bronisław Sitek

Sekretarz: Konrad Osajda