Członkowie Komitetu Nauk Prawnych - Kadencja 2015-2018

Andrzejewski Marek

Bagińska Ewa

Banaszak Bogusław 

Chojnicka Krystyna          

Ciapała Jerzy                  

Czapliński Władysław                 

Dajczak Wojciech            

Dziadzio Andrzej              

Giaro Tomasz                 

Grzeszczak Robert         

Kowalski Michał               

Krajewski Krzysztof         

Longchamps de Bérier Franciszek                 

Łętowska Ewa

Malec Jerzy           

Markiewicz Ryszard                   

Mojak Ryszard       

Olszewski Henryk

Osajda Konrad

Pisuliński Jerzy                

Rączka Krzysztof             

Sitarz Mirosław      

Sitek Bronisław                

Skotnicki Krzysztof           

Szmyt Andrzej                 

Waltoś Stanisław

Wieruszewski Roman

Witkowski Zbigniew

Wróbel Andrzej      

Wyrzykowski Mirosław     

Zaradkiewicz Kamil

Zoll Fryderyk         

Zubik Marek          

Żakowska-Henzler Helena

 

Władze i organy Komitetu:

Przewodniczący: Marek Zubik

Zastępcy przewodniczącego: Ewa Bagińska, Krystyna Chojnicka

Członkowie Prezydium: Ryszard Mojak, Andrzej Szmyt, Franciszek Longchamps de Bérier, Bronisław Sitek

Sekretarz: Konrad Osajda

Komisja wyborcza: Robert Grzeszczak, Michał Kowalski, Mirosław Sitarz, Krzysztof Skotnicki, Zbigniew Witkowski

Sekretarz organizacyjny: Eryk Gołębiowski