Panu Profesorowi

Adamowi Zielińskiemu

wieloletniemu członkowi KNP PAN

wyrazy głębokiego wspóczucia

z powodu śmierci żony

   

 

prof. dr hab.

Katarzyny Sójki-Zielińskiej

  

składają

 

Przewodniczący

oraz obecni i byli członkowie

Komitetu Nauk Prawnych 

Polskiej Akademii Nauk