Komitet Nauk Prawnych

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (dalej: KNP PAN lub Komitet) powołany został po raz pierwszy w 1952 roku. Od początku istnienia Komitet monitoruje i analizuje zmiany zachodzące w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Dotychczasowa, bardzo bogata, aktywność Komitetu zawsze nierozerwalnie związana była z kondycją krajuoraz struktur międzynarodowych, do których Polska należy.

O komitecie

Uwaga ta dotyczy szczególnie ostatnich dwóch kadencji KNP, które przebiegały w sytuacji osuwania się demokracji w Polsce. Komitet stara się każdorazowo reagować na zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację prawną jednostek lub funkcjonowanie państwa. Komitet od początku swojej działalności stanowi forum łączące przedstawicieli nauk prawnych z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Członkowie

Władze

-

Formularz kontaktowy

    Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych