Zapraszamy do zapoznania się z Pismem Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN, odnoszącym się do sformułowanej 24 stycznia 2013. r, w trakcie 32. plenarnego posiedzenia Sejmu, przez dr hab. Michała Królikowskiego (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), oceny treści i charakteru wypowiedzi Członków Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie poselskich projektów ustawy o związkach partnerskich.

Zapraszamy również do zapoznania się ze sprawozdanie z dyskusji poświęconej problematyce konstytucyjności instytucjonalizacji związków partnerskich, która odbyła się 19 kwietnia 2012 r. na forum Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz syntetycznym zestawieniem wypowiedzi, sugestii i opinii Członków Komitetu w sprawie ustawowej regulacji związków partnerskich i zgodności regulacji z Konstytucją.