Odpowiedź dr hab. Michała Królikowskiego (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości) na pismo Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN z 27 stycznia 2013 r. w sprawie  oceny treści i charakteru wypowiedzi Członków Komitetu Nauk Prawnych PAN o poselskich projektach ustawy o związkach partnerskich.