Z głębokim smutkiem żegnamy 

 

prof. dr. hab. Piotra Winczorka

 

Członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 

Członka Trybunału Stanu oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,

Przewodniczącego Zespołu Stałych Ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego,

Profesora Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Wybitnego  znawcę prawa konstytucyjnego oraz autora licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich.

 

BLISKIM ZMARŁEGO

 

wyrazy współczucia składa

 

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk