Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN pt. "Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", która odbędzie się 19 maja 2015 r. w godzinach 9.45-15.45, w sali 203 Pałacu Staszica w Warszawie.