Zgodnie z regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r., Komisja Wyborcza Komitetu Nauk Prawnych w składzie: prof. dr hab. Marek Zubik (przewodniczący), prof. dr hab.  Jan Błeszyński, prof. dr hab. Mirosław Sitarz, dokonała 29 października 2015 r. niezbędnych czynności wyborczych, w tym obliczenia głosów oraz stwierdzenia wyboru do składu Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2015-2018.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi ustalenia ogólnej liczby członków Komitetu Nauk Prawnych, a w szczególności tym, że członkowie PAN, wchodzący z mocy prawa w skład Komitetu, nie są zaliczani do liczby miejsc obsadzanych w drodze głosowania, Komisja Wyborcza 9 listopada 2015 r. dokonała sprostowania przyjętego przez siebie Protokołu czynności wyborczych z dnia 29 października 2015 r., wskazując ostateczną listę osób wybranych do składu Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2015-2018.