Zachęcamy do zapoznania się z listem prof. M. Wyrzykowskiego, Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN, skierowanym do prof. A. Zielińskiego, wieloletniego członka Komitetu, w związku z jubileuszem 40 lecia pracy naukowej.