Stanowisko Komitetu Nauk Prawnych PAN z 10 lutego 2012 r. w przedmiocie parametrycznej oceny jednostek i czasopism naukowych.