Zapraszamy do zapoznania się z listem Komitetu Nauk Prawnych PAN do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzią Marszałka, w sprawie sposobu powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.