Komitet Nauk Prawnych PAN wyraża poparcie dla stanowiska zajętego przez dziekanów uniwersyteckich wydziałów prawa w piśmie z 17 lipca 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym wniesionego do Sejmu w dniu 12 lipca 2017 r. (druk nr 1727/VIII kadencja).  

Stanowisko to jest dostępne m.in. na stronie:

http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_g3Qf8j9UhH8W/41601/137094136