Komitet Nauk Prawnych PAN informuje, że zarządzone zostały wybory do komitetów naukowych PAN. Wybory członków Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2020-23 będą przeprowadzone drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej https://wyborykomitety.pan.pl/. Aby wziąć udział w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym (https://wyborykomitetow2019.pan.pl/Account/Login) w dniach 12-20 listopada 2019 r. i następnie wybór jednej opcji: „chcę kandydować” albo „nie chcę kandydować”. Kandydować mogą samodzielni pracownicy naukowi. Po weryfikacji kandydatów, głosowanie odbędzie się w dniach 16-20 grudnia 2019 r, a głosowanie uzupełniające w dniach 6-15 stycznia 2020 r.