Przewodniczący:  Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zastępca i Zastępczyni przewodniczącego:  Prof. dr hab. Jacek Barcik, Prof. INP PAN dr hab. Karolina Wierczyńska 

Członkinie i Członkowie Prezydium:  Prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Prof. dr hab. Marek Zubik