„Państwo i Prawo”

Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, pok. 27
00-330 Warszawa

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

 

Polish Yearbook of International Law (PYIL)

Instytut Nauk Prawnych PAN

Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

http://www.inp.pan.pl/pyil/