KOMUNIKAT PREZYDIUM KNP PAN W SPRAWIE NAGRODY im. L. PETRAŻYCKIEGO

Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk otrzymało możliwość wskazania kandydatów do nagrody naukowej imienia L. Petrażyckiego, przyznawanej przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. 

Łącznie do Prezydium KNP PAN, Członkinie i Członkowie KNP PAN skierowali 8 rekomendacji do wyżej wymienionej nagrody. Wśród kandydatów i kandydatek znaleźli się:

1. A. Dyrda, „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu.”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017;

2. M. Wojciechowski, „Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach.”, Wydawnictwo uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019;

3. W. Klaus, „Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016;

4.  P. Kaczmarek, „Dystans do roli w zawodzie prawnika”, C.H. Beck, Warszawa 2019;

5. A. Krzywoń, „Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

6. J. Winczorek, Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019;

7. S. Wojtczak, I. Witczak-Plisiecka, R. Augustyn, „Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

8. B. Brożek, “The Legal Mind”, Cambridge University Press 2020.

Prezydium KNP PAN pragnie przede wszystkim podziękować za nadesłane rekomendacje. Jednocześnie Prezydium pragnie zauważyć, że wszystkie nadesłane pozycje prezentowały wysoki poziom merytoryczny, przez co wybór kandydatów do nagrody był niezwykle trudny. Kierując się przede wszystkim postulatami L. Petrażyckiego, Prezydium KNP PAN zdecydowało się zarekomendować Komisji konkursowej 2 z nadesłanych pozycji: 

1. B. Brożek, “The Legal Mind”, Cambridge University Press 2020.

2. S. Wojtczak, I. Witczak-Plisiecka, R. Augustyn, „Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Prezydium serdecznie gratuluje wszystkim autorkom i autorom nadesłanych prac, a w szczególności tym, którzy zostali nominowani.