Komitet Akustyki

Komitet Akustyki PAN został powołany pierwszy raz 30 czerwca 1964 roku na mocy decyzji Prezydium Polskiej Akademii Nauk przy IV Wydziale Nauk Technicznych PAN. Powstał on z inicjatywy prof. Ignacego Maleckiego, jednego z twórców akustyki w Polsce i uczonego wybitnie zasłużonego dla jej rozwoju.

Zakres działania komitetu: ekspertyzy i opinie z zakresu akustyki, współpraca z organizacjami i towarzystwami naukowymi, działalność wydawnicza, ocena programów badawczych w zakresie akustyki, zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych, ochrona środowiska przed hałasem, wykorzystanie ultradźwięków w technice i medycynie.

Strona aktualnie w przebudowie