Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro

oraz

Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych

Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Marek Zubik

 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

z okazji 150. rocznicy urodzin Leona Petrażyckiego

pod tytułem

„Dziedzictwo Leona Petrażyckiego”

 

1 czerwca 2017 r.

Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

 

Program konferencji: http://www.wpia.uw.edu.pl/dziedzictwo-leona-petrazyckiego/ 

Rejestracja: http://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=38443