Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tomasz Giaro

Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Marek Zubik

oraz

Prezes Polskiego Towarzystwa
Prawa Konstytucyjnego
prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Konstytucja III Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestolecie jej wejścia w życie

17 października 2017 r.
Sala im. Józefa Brudzińskiego
Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Program konferencji

Rejestracja