Pismo Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN do Prezesa PAN w sprawie zasad opiniowania projektów ustaw przez Komitet Nauk Prawnych PAN.