Przewodniczący:  Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zastępczynie Przewodniczącego: Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Prof. dr hab. Monika Namysłowska 

Członkowie Prezydium:  Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Prof. dr hab. Paweł Wiliński