Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Prawnych – Kadencja 2024-2027

 

Dr hab. prof. UWr Balicki Ryszard – Uwr

Prof. dr hab. Biernat Stanisław – UJ

Dr hab. prof. UW Brzozowski Wojciech – UW

Prof. dr hab. Chmaj Marek – SWPS

Prof. dr hab.  Chojnicka Krystyna – UJ/PAN

Prof. dr hab. Ćwiąkalski Zbigniew – UJ

Prof. dr hab. Dajczak Wojciech – UAM

Dr hab. prof. UMCS Demendecki Tomasz – UMCS

Prof. dr hab. Doliwa Adam – UwB

Dr hab. prof. US Flaga-Gieruszyńska Kinga – US

Prof. dr hab. Florczak-Wątor Monika – UJ

Prof. dr hab. Giaro Tomasz – UW

Prof. dr hab. Grzeszczak Robert – UW

Prof. dr hab. Kardas Piotr – UJ

Prof. dr hab. Karski Karol – UW

Dr hab. prof. UMCS Kostrubiec Jarosław – UMCS

Dr hab. prof. UWr Krzan Bartłomiej – UWr

Prof. dr hab. Łętowska Ewa – PAN

Prof. dr hab. Malarewicz-Jakubów Agnieszka – UwB

Prof. dr hab. Namysłowska Monika – UŁ

Prof. dr hab. Nowak-Far Artur – SGH / AWFiS

Dr hab. prof. UW Piotrowski Ryszard – UW

Prof. dr hab. Pisuliński Jerzy – UJ

Dr hab. prof. INP PAN Saganek Przemysław – INP PAN

Prof. dr hab. Sakowicz Andrzej – UwB

Prof. dr hab. Sitek Bronisław – SWPS

Prof. dr hab. Skotnicki Krzysztof – UŁ

Prof. dr hab.  Waltoś Stanisław – UJ / PAN

Dr hab. prof. UG Wierczyński Grzegorz – UG

Prof. dr hab. Wiliński Paweł – UAM

Prof. dr hab. Wróbel Włodzimierz – UJ

Prof. dr hab. Wyrozumska Anna – UŁ

Prof. dr hab.  Zajadło Jerzy – UG / PAN

Dr hab. Zaleśny Jacek – UW

Prof. dr hab. Zubik Marek – UW

 

Przewodniczący:  Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zastępczynie Przewodniczącego: Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor, Prof. dr hab. Monika Namysłowska 

Członkowie Prezydium:  Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Prof. dr hab. Paweł Wiliński