Pismo Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie projektów ustaw o związkach partnerskich oraz przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich.