Komitet Nauk Prawnych PAN, oraz

Komitet Nauk Politycznych PAN

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową na temat:

Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa

Konferencja odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r. (czwartek)
w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica
ul. Nowy Świat 72

 

 

Program konferencji:

10.30 – otwarcie konferencji

  • prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - Przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN
  • prof. dr hab. Grażyna Ulicka - Przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych PAN

10.50 – 12.30 – Sesja I

Państwo prawa w perspektywie nauk prawnych oraz politologii

Referaty:

  • prof. dr hab. Maria Zmierczak (UAM) - O pojmowaniu państwa prawa. Perspektywa historyczna;
  • prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ) – Państwo prawa z perspektywy konserwatywnej filozofii polityki;
  • prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (UWr) – Rządy prawa jako instrument w walce politycznej.

Dyskusja

12.30 – 12.50 – przerwa na kawę

12.50 – 14.30 – Sesja II

Państwo prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązania ustrojowe, praktyka polityczna, opinie obywateli

Referaty:

  • prof. dr hab. Irena Lipowicz (UKSW) - Polska wizja państwa prawa. Dylematy przebudowy państwa według reguł państwa prawa – aspekt publicznoprawny;
  • prof. dr hab. Piotr Winczorek (UW) – Rzeczpospolita Polska państwem prawa. Ideał i rzeczywistość;
  • prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (PAN) – Legitymizacja systemu społeczno-politycznego w RP. Rola oczekiwań wobec polityków i wobec przekonań jednostek.

Dyskusja

14.30 – 15.10 – obiad

15.10 – 16.40 – Sesja III

Państwo prawa a przemiany współczesnych mechanizmów władzy

Referaty:

  • prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (UW) - Kategoria demokratycznego państwa prawa jako problem politologiczny w perspektywie przeobrażeń sfery publicznej;
  • prof. dr hab. Ryszard Herbut (UWr) – Rządy prawa a współczesne mechanizmy zarządzania relacjami społecznymi.

Dyskusja

16.40 – 17.00 – zakończenie konferencji