Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Prawnych – Kadencja 2020-2023:

prof. dr hab. Barcik Jacek – UŚ

prof. dr hab. Biernat Stanisław – UJ 

dr hab. prof. UW Brzozowski Wojciech – UW

prof. dr hab. Chmaj Marek – SPWPS

prof. dr hab. Chojnicka Krystyna – UJ

dr hab. prof. UJ Ćwiąkalski Zbigniew – UJ

prof. dr hab. Dajczak Wojciech – UAM

prof. dr hab. Grzeszczak Robert – UW

prof. dr hab. Izdebski Hubert – SWPS

dr hab. prof. INP PAN Klaus Witold – INP PAN

prof. dr hab. Kmieciak Zbigniew – UŁ

dr hab. prof. UWr Krzan Bartłomiej – UWr

ks. prof. dr hab. Longchamps de Bérier Franciszek – UJ

prof. dr hab. Łętowska Ewa – PAN

dr hab. prof. UW Piotrowski Ryszard – UW

prof. dr hab. Pisuliński Jerzy – UJ 

dr hab. prof. UJ Raglewski Janusz – UJ

prof. dr hab. Rzeplińska Irena – INP PAN

prof. dr hab. Sakowicz Andrzej – UwB

prof. dr hab. Sitek Bronisław Włodzimierz – SWPS

prof. dr hab. Skotnicki Krzysztof – UŁ

prof. dr hab. Smolak Marek – UAM

prof. dr hab. Szmyt Andrzej – UG

prof. dr hab. Szwarc Monika – INP PAN

dr hab. prof. UŁ Ujazdowski Kazimierz Michał – UŁ

prof. dr hab. Waltoś Stanisław – UJ/WSIiZ

dr hab. prof. INP PAN Wierczyńska Karolina – INP PAN

dr hab. prof. UG Wierczyński Grzegorz – UG

prof. dr hab. Witkowski Zbigniew – UMK 

prof. dr hab. Wróbel Andrzej – ALK

prof. dr hab. Wyrozumska Anna – UŁ

dr hab. prof. UW Wyrzykowski Mirosław – UW

prof. dr hab. Zajadło Jerzy – UG

prof. dr hab. Załucki Mariusz – KA im. F.M.

prof. dr hab. Zubik Marek – UW

 

Władze i organy Komitetu:

Przewodniczący:  Prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zastępca i Zastępczyni przewodniczącego:  Prof. dr hab. Jacek Barcik, Prof. INP PAN dr hab. Karolina Wierczyńska 

Członkinie i Członkowie Prezydium:  Prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Prof. dr hab. Marek Zubik