Link do

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dotyczących wyroku TK w sprawie K 7/21:

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/21326