Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN

serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej

"100-lecie odrodzenia państwa i prawodawstwa polskiego"

Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 11:00

w sali Lustrzanej w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.