Stanowsko Komitetu Socjologii PAN w sprawie listy czasopism.png