01 marca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (KNP PAN) kadencji 2024-2027.
KNP PAN składa się z 35 Członkiń i Członków (więcej informacji można znaleźć w innych zakładkach po lewej stronie).

Najważniejsze wydarzenia z I posiedzenia (w kolejności chronologicznej):

1.     Wybór Przewodniczącego KNP PAN: Prof. Robert Grzeszczak
2.     Wybór Zastępczyń Przewodniczącego: Prof. Monika Florczak-Wątor oraz Prof. Monika Namysłowska
3.     Powołanie Prezydium w składzie: Prof. Jerzy Pisuliński, Prof. Andrzej Sakowicz, Prof. Paweł Wiliński
4.     Wybór Sekretarza: dr Maciej Ferenc
5.     Wybór Członka KNP PAN: dr hab. prof. UG Grzegorz Wierczyński