01 marca 2024 r. – Posiedzenie inauguracyjne nowej kadencji KNP PAN 2024-2027

Wybór Przewodniczącego KNP PAN: Prof. R. Grzeszczak

Wybór Zastępczyń Przewodniczącego: Prof. M. Florczak-Wątor oraz Prof. M. Namysłowska

Powołanie Prezydium w składzie: Prof. J. Pisuliński, Prof. A. Sakowicz, Prof. P. Wiliński

Wybór Sekretarza: dr M. Ferenc

Wybór Członka KNP PAN: dr hab. prof. UG G. Wierczyński