Zapraszamy do zapoznania się listem Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN adresowanym do Marszałka Sejmu RP w sprawie realizacji procedury wyboru Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. List nawiązuje do apelu byłych Prezesów Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2015 r. oraz stanowiska Komitetu Nauk Prawnych PAN z 17 czerwca 2010 r.